Español
English
Català
Traduccions NFS TRANSLATE
NFS TRANSLATE     SERVEIS
TRADUCCIÓ:
 • Traducció tècnica
 • Traducció especialitzada:
 • Arquitectura
 • Urbanisme
 • Construcció
 • Sostenibilitat
 • Medi ambient
 • Traducció jurídica
 • Traducció de pàgines web

Traducció jurada

Correcció ortotipogràfica i estil

Memòries tècniques
 • Memòries descriptives
 • Memòries constructives
 • Memòries urbanístiques
 • Estudis de seguretat i salut
 • Controls de qualitat
 • Plecs de condicions
 • Manuals

Plànols
Contractes
Licitacions per concursos nacionals i internacionals
Presentacions
Documentació per concursos