Traduccions    NFS TRANSLATE
A NFS TRANSLATE traduïm documentació tècnica d'arquitectura, urbanisme, construcció, sostenibilitat, medi ambient, enginyeria, licitacions nacionals i internacionals, i altra documentació especialitzada.

Traduïm llibres especialitzats, documents i publicacions, pàgines web, informes i plànols.
Tenim un servei específic per Arquitectes i altres agents de la construcció i traduïm:
  • Memòries descriptives i constructives,
  • Text dels plànols
  • Informes i dictàmens. Comptem amb traductors jurats per a certificats de pèrits judicials.Podem entregar les traduccions en el següents formats :
Word, excel, ppt, Pdf, html i plànols en Cad (dwg, dxf...),

El nostre equip està format per traductors nadius especialitzats i professionals de la construcció.

Traduïm tots els idiomes.

Español
English
Català
Español
English
Català
Traduccions NFS TRANSLATE